Viktigaste veckan?

Det känns som mycket hänger på vad som händer denna vecka och nästa. Vi jobbar för fullt på att få en TV show gjord. Det är med musik och stora artister. I tisdags skickade jag ut ett LOI (Letter Of Intent) till managern för en artist vi vill jobba med. Ett Letter Of Intent betyder ungefär att “när ni har skaffat fram kontraktet så skriver jag på, och detta är ungefär det som kommer stå i kontraktet”. Så det är sjukt viktigt att det blir rätt, och det är rätt detaljerat och man får inte trampa på ömma tår heller. Jag skickade ut ett väldigt enkelt sådant, så egentligen kanske inte ett LOI men ungefär. Den är en väldigt stor artist, enda jag kan säga i nuläget och eftersom TV rör sig väldigt långsamt är det bra att ha ett LOI. För att kunna visa för TV att “yes, vi har den här artisten på G” på allvar. Och för att visa artisten att det är allvar.

Hoppas som f*n han skriver på!

In English:

It feels like a lot rests on what happens this week and next. We are working flat out getting a TV show made. It’s with music and big artists. On Tuesday I sent out an LOI (Letter of Intent) to the manager of an artist we want to work with. A Letter of Intent basically means “when you have the contract ready we will sign it, and this is what it will say”. So it’s super important that you get everything right, and it can be quite detailed, and you mustn’t step on any toes either. I sent out a very simple one, so not really an LOI but near enough. It is a very big artist, all I can say at the moment and because TV moves very slowly it is good to have an LOI. To be able to show TV that “yes we have this artist on the go!” for real. And to be able to show the artist that this is for real.

Hope to h*ll he signs!

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *